Hopp til innholdet

Vil du ha en bank som kjenner deg?

Vil du ha en god bank det er lett å få tak i? En dyktig rådgiver som har lang erfaring og kan gi deg tilpasset rådgivning? Kunder i Den Gule Banken gir oss høy score på kundetilfredshet! Velkommen til oss!

Kristine Nebdal Haver

Egen kunderådgiver til alle!

Alle kunder som ønsker det, kan få personlig rådgivning i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank. Våre dyktige folk skreddersyr gode løsninger. Vi mener god og riktig rådgivning er avgjørende for at vi får flere og flere kunder i banken. Mange anbefaler oss videre til sine nettverk og det er virkelig motiverende for oss!

Knallgod kundeservice til alle!

I snitt er ventetiden på telefon under et halvt minutt. Svartiden vår er blant de beste i bransjen! Kundene vi er i kontakt med er utrolig godt fornøyd med servicen vår, gir oss gode tilbakemeldinger og veldig høy score i undersøkelsene. Vi er fleksible og kundene får tak i oss på den måten de liker best 08-20. Vi får rett og slett mange tilbakemeldinger på at vi leverer knallgod kundeservice.

Kundeutbytte til alle!

Vi er kundeutbyttebanken! Å være en sparebank betyr at vi deler ut av overskuddet gjennom allmennyttige gaver – og det er bra. Men hvorfor ikke dele med kundene også? Det er jo de som bidrar til bankens resultat. Derfor gjør Den Gule Banken begge deler; allmennyttige gaver og utbytte til kundene våre.