Valgmøte for innskytere 22.februar 2023

Onsdag 22. februar kl.18:00 avholdes valgmøte for innskyterne i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Nedenfor vil du finne forslag til kandidater. Det er anledning til å komme med forslag til kandidater for innskyterne, fristen er 25. januar.

Innskytere som ønsker å delta på valgmøte bes melde seg på til forstanderskap@sandnes-sparebank.no innen 17.02.2023 kl.16.00.

 

Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap.

Komiteen består av Johan Wigestrand (egenkapitalbevisrepresentant), Inger Lise Erga (kommunestyrerepresentant), Thor Eirik Gilje (ansatte representant) og Trond Wikstøl (innskyterrepresentant).

Medlemmer valgt av innskytere    Periode
Omland, Egil    2019-2022
Gjerde, Ørjan    2019-2022
Asbjørnsen, Jo Michael    2020-2023
Svanes, Tine    2020-2023
Wikstøl, Trond    2020-2023
Moen, Mette    2021-2024
Skår, Åge    2021-2024
Nordbø, Hanne    2021-2024
Norheim, Eli Halvorsen    2022-2025
Anfinsen, Jan-Erik    2022-2025
   
Varamedlemmer    Periode
Bærheim, Bjørn    2021-2024
Mikalsen, Geir T.    2021-2024
   
   
På valg    
Faste medlemmer    Periode
Omland, Egil    2019-2022
Gjerde, Ørjan    2019-2022
   
   
Valgkomiteens innstilling    Periode
Gjerde, Ørjan    2023-2026
Bodil Sunde    2023-2026

 

Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Kunder som vil foreslå kandidater skal oversende sitt forslag til banken senest fire uker før valget. Forslaget skal inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke, samt dersom kandidaten ikke er forslagsstiller selv, en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille som kandidat og godtar at de ovennevnte opplysningene om vedkommende brukes til dette formål.

Juridiske personer kan foreslås som kandidat gjennom en angitt fysisk person som representant for den juridiske personen. Forslaget på kandidaten må i så fall inneholde tilsvarende opplysninger som for øvrige kandidater.

Stemmerett på vegne av juridiske personer utøves av signaturberettiget, eventuelt gjennom skriftlig fullmakt fra signaturberettiget. Dersom signatur bare kan utøves av flere personer i fellesskap, må fullmakten være signert av så mange som er nødvendig i henhold til selskapets signaturbestemmelser.

Dersom en fullmakt er gitt til forstanderskapets leder, utøves ved hans fravær fullmakten av stedfortredende møteleder, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i fullmakten.

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Annette Kvia på tlf. 952 65827 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

Link til lov

Link til forskrift