Resultat for 1. kvartal 2020 er lagt fram

– Sandnes Sparebank har de siste årene bevisst jobbet med å bygge ned risikoen, og det får vi igjen for nå.
Solid bankdrift i vanskelig tid

Solid bankdrift i vanskelig tid

Pressemelding/børsmelding 13. mai 2020

For 1. kvartal 2020 kan Sandnes Sparebank vise til en solid underliggende bankdrift selv om vi er inne i en svært krevende tid.

Resultat etter skatt ble 32,7 millioner kroner for første kvartal 2020. Dette er en reduksjon på 23,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019.
 
– Jeg er fornøyd med at banken har en solid og god underliggende bankdrift. Vi har stabile kostnader og stabil inntjening fra ordinær drift. Kvartalet er preget av Korona-pandemien og banken leverer svakere resultat som følge av tapsavsetninger til potensielle og fremtidige tap. I tillegg har vi reduserte inntekter som følge av negativ verdiendring på finansielle instrumenter, sier adm. direktør Trine Stangeland.
 
– Sandnes Sparebank har de siste årene bevisst jobbet med å bygge ned risikoen og det får vi igjen for nå, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon.
 
– Utlånsporteføljen er mer solid enn noen gang, men utfordringene i markedsområdet vårt er betydelige fremover. Banken har lav eksponering mot detaljhandel og oljerelatert virksomhet, men har betydelig eksponering mot eiendomsmarkedet i Rogaland. Eiendomsmarkedet er igjen sensitivt for aktivitetsnivået i regionen. For å møte de utfordringene vi kan stå overfor, setter vi derfor av 18 millioner til fremtidige tap, fortsetter Middelthon.
 
– Banken kan vise til en fin vekst siste kvartal både i bedrifts- og privatmarkedet, og i tillegg en betydelig oppgang i kundetilfredshet. Da Norge stengte ned, var vår første prioritet å komme i dialog med så mange kunder som mulig. Det har vært viktig å bistå kundene våre med økonomisk rådgivning, tilby en støttende skulder og sammen med kundene definere handlingsalternativer. Banken har tilbudt avdragsutsettelser til de som har hatt behov for det. Vi har også satt ned rentebetingelsene på lån så raskt som mulig og tre ganger de siste to månedene, avslutter Stangeland.
 
Hovedpunkter for 1. kvartal 2020: 
Resultat etter skatt: 32,7 (56,5) millioner kroner.
Rentemargin: 1,73 % (1,60 %).
Rentenetto: 124,1 (108,1) millioner kroner.
Andre driftsinntekter: -4,1 (31,1) millioner kroner.
Driftskostnader: 66,5 (66,7) millioner kroner.
Kostnadsgraden ble 55,5 % (47,9 %).
Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 20,3 (7,5) millioner kroner.
Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal: 4,7 % (8,2 %).
Brutto utlånsvekst siste 3mnd: 1,6 % (1,6 %).
Innskuddsvekst siste 3mnd: -1,2 % (1,0 %).
Ren kjernekapitaldekning (inkl. konsolidert inn andel i samarbeidende gruppe) ble 16,1 % (16,8 %).
Dersom hele overskuddet for årets første kvartal hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 16,4 % for konsernet.
Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.
 
Kontaktpersoner: Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865