Vurderer du fastrente?

Lene og Kenneth

Blant Norges beste fastrentelån!

Vi har knallgode betingelser på fastrentelån.  Fastrente kan gjøre det lettere å planlegge – men passer ikke for alle.

 

– Med fastrente har man forutsigbarhet med tanke på hvor mye man må betale på boliglånet de neste 3, 5 eller 10 årene. Rentebetingelsene man har på lånet vil være konstante hele fastrenteperioden. Bevegelser ellers i rentemarkedet vil med andre ord ikke påvirke utgiftene med lånet. Dette gjør at det er lettere å planlegge økonomien fremover, sier banksjef Lene Nevland Sivertsen.

 

Binder du renten i 5 år, får du en rente på 2,85 % og binder du renten på 10 år, får du en rente på 2,89*

 

– For dem som vurderer fastrente, kan dette være et veldig gunstig tidspunkt, sier hun.

 

– Fastrente passer godt til husholdninger som ønsker å forsikre seg mot økte renteutgifter og til husholdninger som ikke tåler økte renteutgifter. Det er for eksempel mange husholdninger med høy belåning i forhold til inntekt, som vil oppleve en presset økonomi ved økte renteutgifter, supplerer banksjef Kenneth Våge.

 

De to banksjefene vil ikke anbefale fastrente til alle. Historisk sett er det fortsatt slik at det har vært billigst med flytende rente.

 

– Vi anbefaler ikke at våre kunder binder renten utelukkende for å «tjene» penger. Historisk sett er det ennå slik at det har vært billigst med flytende renter. Men nå er vi i en situasjon der fastrenten i mange tilfeller er billigere enn dagens flytende rente og nedsiden med å binde renten er derfor ikke like stor som den har vært tidligere, sier Nevland Sivertsen.

 

– Det er historisk lave priser og Sandnes Sparebank  er blant landets aller billigste betingelser på fastrente på 5 og 10 år, sier Våge.  

 

De mener en må være klar over at et lån med fastrente er noe mindre fleksibelt med en nedbetalingsstruktur som er låst i perioden. Et alternativ er å binde renten på deler av boliglånet sitt.

 

– Mange av våre kunder velger å binde bare deler av boliglånet. Dette gjør at man bevarer fleksibiliteten i forhold til å kunne søke om avdragsfrihet og å gjøre ekstra innbetalinger på boliglånet, forklarer Våge.

 

Men hva om en ønsker å gå fra avtalen om å binde renten? Går det an?

 

Dersom man ønsker å gå ut av fastrentelånet før bindingstiden er over, vil man havne i en situasjon der det beregnes en overkurs eller en underkurs på fastrentelånet. Du som kunde vil kunne få utbetalt underkurs dersom du sitter med en bedre avtale enn hva nye fastrentekunder må betale for tilsvarende periode som den du har igjen av bindingstiden. Er situasjonen motsatt og du sitter med en avtale som er dårligere (det vil si at du har en høyere rente) enn hva nye kunder blir tilbudt for tilsvarende periode må du betale en overkurs til banken, sier Nevland Sivertsen.

 

– Hva som passer akkurat deg best, fast eller flytende, vil være en vurderingssak der en ser på mange faktorer som kan spille inn i totaløkonomien. Ta kontakt med oss dersom du vil ha gode råd om hva som vil passe best for deg og din økonomi, sier Våge.

 

*Oppgitte rentesatser er per 22. oktober. Rangeringen finner du på Finansportalen. Fastrentetilbudet fra banken følger utviklingen i rentemarkedet og kan endres på kort varsel.

 

Les mer om fastrentelån

 

Prisliste fastrentelån