Hopp til innholdet

Egenkapitalbevis SADG

Her finner du oversikt over våre 20 største eiere, avkastning- og utbyttepolitikk, primærinnsidere og rapportering.

Bankens 20 største eiere

Navn Antall egenkapitalbevis Andel i prosent
Sparebank 1 SR-Bank ASA 3485009 15,14 %
Innovemus AS 318542 1,38 %
Sandnes Sparebank 1960062 8,52 %
Holmen Spesialfond 1883101 8,18 %
AS Clipper  1248389 5,42 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 1138909 4,95 %
Espedal & Co AS 886861 3,85 %
Sparebanken Vest 877330 3,81 %
Salt Value AS 680000 2,95 %
Wenaasgruppen AS 650000 2,82 %
Skagenkaien Investering AS 500000 2,17 %
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 309311 1,34 %
Hausa Investor AS 246500 1,07 %
Spesialfondet Borea Utbytte 206283 0,90 %
Corneliussen Invest AS 205574 0,89 %
Nordhaug Invest AS 184374 0,80 %
Tirna Holding AS 156255 0,68 %
Kristian Falnes AS 145000 0,63 %
Meteva AS 131881 0,57 %
Catilina Invest AS 124000 0,54 %

20 største eiere:

  • Antall egenkapitalbevis: 15 337 381
  • Andel i prosent: 66,64 %

Øvrige eiere:

  • Antall egenkapitalbevis: 7 677 521
  • Andel i prosent: 33,36 %

Totale egenkapitalbevis:

  • Antall egenkapitalbevis: 23 014 902
  • Andel i prosent: 100 %

Vår avkastning og utbyttepolitikk

Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning.

Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital.

Sandnes Sparebank legger til grunn at mellom 50 % og 75 % av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at mellom 50 % og 75 % av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver og kundeutbytte.

I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil. Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital.

Utbytte

År Utbytte per EKG Dato for forslag Dato for vedtak Dato for utbetaling
2023 7,50  13.02.24   10. 04.24   19.04.24  
2022  6,05   08.02.23  23.03.23  13.04.23  
2021 5,35  10.02.22  24.03.22  01.04.22 
2020 5,95  24.03.21  22.10.21 
2019 5,00 31.03.20 15.04.20
2018 5,20 12.03.19 28.03.19 10.04.19
2017 2,80 08.02.18 21.03.18 06.04.18
2016 1,25
2015 0,00
2014 3,00
2013 3,00 12.03.14 26.03.14 11.04.14
2012 3,00 20.03.13 11.04.13 26.04.13
2011 2,50 15.02.12 29.03.12 13.04.12
2010 0,00 09.02.11 01.04.11
2009 0,00 10.02.10 26.03.10
2008 0,00 17.02.09 27.03.09
2007 15,00 13.02.08 27.03.08 09.05.08
2006 15,00 21.02.07 29.03.07 12.04.07
2005 16,50 23.02.06 27.03.06 12.04.06
2004 12,50 10.02.05 28.02.05 15.03.05
2003 11,00 26.05.04 10.03.04 25.03.04
2002 10,25 05.02.03 26.02.03 13.03.03