Gavemottaker

Prosjekt

Tildelt beløp

Parkdressen

Parkdress til 6 barnehager i regionen

370 000

ReTuren syverksted

Utstyr og arrangere flere kurs 

250 000

Ganddal Idrettslag

Begrense granulatflukt fra kunstgressbanen

200 000

Sandnes Kommune

Barnas By 2022

100 000

PlanBi AS

Etablere bibesøksgård på Hinna Park

95 000

Sandnes Læringssenter

Drivhus på taket av Sandnes Læringssenter

85 000

Frilager Nord Jæren

Utleveringsbagger for å unngå plastbruk

80 000

Lundehaugen Ungdomsskole

Symaskiner

75 000

Skolehagen Sola Ungdomsskole

Etablere skolehage

75 000

Randaberg Hagelag

Blomsterløk-eng

71 850

Kirkens Bymisjon Rogaland

Oppstart av sy/redesigngruppe i Enter Fritid for rusavhengige mennesker

60 000

Haga Skole

Symaskiner og annet utstyr til design og redesign

50 000

Riska Ungdomsskole

Strandryddedag

50 000

Sola Undervannsjakt og Fridykkerklubb

Neoprenhansker og annet utstyr til samlinger for å rydde havbunnen

50 000

Auglend og Tjensvoll Skolekorps

Vedlikehold/reparasjon av instrumenter

40 000

Lura Skolekorps

Vedlikehold/reparasjon av instrumenter

40 000

HÅP Redesign

Symaskiner og annet utstyr for å holde redesign-workshop for ungdom

35 000

Hafrsfjord Skole

Nye symaskiner og utstyr til byttedag

25 000

Hinna Nabolagshagen

Ben/oppbevaring, kompostbinge og 10 doble pallekarmer for videre utvikling av hagen

20 000

Røyneberg Utegris

Utstyr til skoleklasser som kommer for å lære om matproduksjon og dyrestell

19 500

Wang Ung Sandnes

Fuglekasser i Ormaskogen, Giskeskogen og Rundeskogen

12 000

Bærekraftige liv på Byhaugen

Videreutvikle innsektshage på Byhaugen

10 000

Vassøy Beboerforening

Solsikkekonkurranse

7 699