Hopp til innholdet

Meld skade på borettslag og sameie

Bor du i borettslag eller sameie bør du kontakte styreleder og informere om skaden. Hvis du melder skaden digitalt,  innhent opplysninger om forsikringsnummer og organisasjonsnummer på forhånd, slik at vi enkelt kan hjelpe deg.

Kontorbygg, Industribygg

Meld skade på borettslag og sameie

Her kan du melde skade på borettslag og sameie.

Spørsmål og svar

Ved behov for befaring vil en av leverandørene våre ta kontakt med deg innen kort tid. Du vil motta en lenke til en egen side hvor du kan kommunisere og følge saken din. Du kan når som helst skrive direkte til skadebehandleren din, laste opp dokumenter og følge saken.
Hvis skaden dekkes av forsikringen, velger vi en leverandør som reparerer skaden, eller foretar et kontantoppgjør.
Ved akutt vannskade: Steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvem som skal belastes egenandelen kan variere. Dette står gjerne i vedtektene eller avgjøres av styret i den enkelte sak. Ta kontakt med styret i borettslaget eller sameiet for å avklare hvem som skal betale egenandelen. Styret har også oversikt over hva egenandelen er.

En naturskade er definert etter nærmere regler:

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv 

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.