Høye strømkostnader? Vi tilbyr likviditetslån til våre kunder

Den Gule Banken er tildelt ramme for bevilgning av likviditetslån til bedrifter rammet av ekstraordinært høye strømkostnader.

 

For å søke, må følgende dokumenteres:

  • Strømintensitet første halvår 2022 minimum 3% (strøm og nettleie eksklusiv mva. som andel av omsetning i perioden)
  • Virksomhet i strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris pr kWh for månedene juli, august og september 2022 er minst doblet fra samme periode i 2021

    Du kan lese mer om ordningen på Eksfins nettsider

 

Lånebeløpet kan ikke utgjøre mer enn det høyeste av

  • 15% av låntakers gjennomsnittlige årlige omsetning siste 3 år
  • 50% av låntakers strømkostnad siste 12 måneder før måneden lånesøknad sendes

Lånet kan ha maksimal løpetid på 6 år herav avdragsfrihet i opptil 36 måneder

 

Søknad sendes bedrift@sandnes-sparebank.no