Hopp til innholdet

eFaktura

Effektive fakturaløsninger er tidsbesparende og gir bedre kontroll. eFaktura er en sikker måte for å sende faktura, samtidig som det er enkelt for mottaker å betale. 

Kvinnelig snekker som sjekker mobilen

Mer effektiv fakturering med eFaktura

Effektive fakturaløsninger er tidsbesparende og gir bedre kontroll. eFaktura er en sikker måte for å sende faktura, samtidig som det er enkelt for mottaker å betale. 

Ved å sende eFaktura får du raskere og tryggere betalinger, og du slipper å bruke unødvendig tid på å kreve inn penger fra kundene dine.  

Den enkleste måten å sende eFaktura på er å bruke et regnskapsprogram. Her kan du sende og godkjenne faktura samtidig som du sparer penger forbundet med papir og porto, og du sparer miljøet for unødvendig papirbruk.

Kontakt oss om spørsmål knyttet til daglig drift

Spørsmål og svar om eFaktura

For å sette opp eFaktura, må du inngå en avtale med din bank eller regnskapssystem, f.eks Eika Regnskap.

Deretter oppretter du fakturaer elektronisk gjennom ditt regnskapssystem som sendes direkte til kundens nettbank.

Kunder godkjenner og betaler fakturaene elektronisk, noe som sikrer en rask og sikker betalingsprosess. 

Ja, eFaktura bidrar til å redusere papirbruk ved å erstatte tradisjonelle papirfakturaer med elektroniske alternativer. Dette ikke bare sparer kostnader forbundet med papir og porto, men støtter også bedriftens miljøinitiativer ved å minimere avfall og karbonfotavtrykk.
Avtalegiro og eFaktura sikrer sikre og punktlige betalinger ved å automatisere hele betalingsprosessen.

Med Avtalegiro trekkes betalingene direkte fra kundens konto på forfallsdato, mens eFaktura tillater kunder å raskt godkjenne og betale fakturaer via deres nettbank, noe som reduserer risikoen for forsinkelser og manuelle feil.