Hopp til innholdet
To mannlige håndverkere som ser i kamera

Kontoer for bedrifter
  • Få full oversikt over transaksjonene dine
  • Vi har alle kontotypene du trenger til din bedrift
  • Vi hjelper deg med å sette opp de kontoene du trenger

Våre kontoprodukter

Enten du driver en stor eller liten bedrift har vi kontoene du trenger for den daglige driften din. Vi hjelper deg med å sette opp det du trenger.

Vi tilbyr alle kontotyper du trenger for den daglige driften:

Bedriftskonto

Konto for den daglige driften. Håndterer innskudd, kreditt og alle typer betalingsformidling på én konto.

Skattetrekkskonto

Konto som oppfyller vilkårene i skattebetalingsloven. Lovpålagt for bedrifter som betaler lønn eller pensjon. Brukes til å sette av penger til skattemyndighetene, sperret for andre uttak.

Plasseringskonto

Konto for overskuddspenger med høyere avkastning enn en vanlig konto.

Depositumskonto

Sperret konto for leietakers innskudd som sikkerhet for skader eller manglende husleie. Lovpålagt ved utleie av bolig og næringslokaler.

Valutakonto

Konto for regelmessige inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta, egnet for bedrifter som ønsker å være likvide i utenlandsk valuta.

Landbrukskonto

Driftskonto for selvstendig næringsdrivende innenfor landbruk, brukt for alle typer inn- og utbetalinger.

Klientkonto

Konto for advokater, eiendomsmeglere, fondsforvaltere, inkassobyråer og andre som er underlagt spesielle regler for oppbevaring og forvaltning av klientmidler.

Konserkontosystem

System som samler likviditet på tvers av selskapene, reduserer renteutgifter og øker renteinntekter ved balansenetting og bedre utnyttelse av overskuddslikviditet.

Kontakt oss om kontoprodukter