Utførte betalinger viser kun betalinger utført etter overgang til ny nettbank.