Innbetalinger viser kun innbetalinger utført etter overgang til ny nettbank.