Årsoppgaver for 2023 er lagt i nettbanken.
For lånekonti er det oppført gjeld per 01.01.2024 og renteutgifter for hele året 2023. Summen på betalte avdrag er fra april 2023 tom desember 2023.
For innskuddskonti er alle opplysningene for hele året 2023.  inklusiv kundeutbytte