Årsoppgaven for 2023 vil være tilgjengelig i nettbanken fra 1. januar 2024. For å kunne åpne den må du ha innsyn på samtlige konti og lån tilhørende kundeforholdet. Administrator i nettbanken kan gi innsyn til seg selv eller andre under “Brukeradministrasjon”. Ta kontakt med banken via “Meldinger” i menyen, dersom du fortsatt ikke får hentet den ut.