Oppgjørstider:

Registrert og godkjent  -  Hos mottaker (ca)
00:00 – 08:30                     10:00
08:30 – 10:00                      12:00
10:00 – 11:30                      14:00
11:30 – 14:00                      16:00
14:00 – 00:00                      07:00

Dette gjelder også betalinger mellom konti i samme bank.
Overføring mellom egne konti skjer umiddelbart.