Bankavstemming kan kun gjøres for transaksjoner bokført etter overgang til ny nettbank.