Bufferkonto Det beste rådet jeg kan gi deg er at du bruker mindre penger enn du tjener. Da har du penger du kan sette til side. Dette gjør at du kan bygge opp en bufferkonto. Denne kontoen kan du da bruke om noe uforutsett skulle skje. Du hindrer da at du må ty til kredittkort, bryte BSU-sparingen eller ta andre økonomiske valg som skaper problemer for deg. 

Boligsparing for ungdom 
Hvis du ikke har kjøpt bolig ennå, anbefaler jeg deg å spare i BSU (Boligsparing for ungdom). Dette er kontoen med vår beste innskuddsrente. I 2024 kan du spare 27.500 i løpet av året, og du får 10 % i skattefradrag på beløpet du sparer. Midlene du sparer i BSU kan du enten bruke som egenkapital når du skal kjøper bolig, til å nedbetale boliglånet eller til oppussing og vedlikehold av boligen du kjøper. Det er verdt å merke seg at midlene ikke kan brukes til løse gjenstander som møbler, oppvaskmaskin og lignende. 

Boliglån og kjøp av bolig 
I Norge har vi en forskrift som heter «utlånsforskriften», og denne forskriften har som mål å redusere gjeldsbelastningen blant oss nordmenn. I tillegg skal den sørge for et stabilt boligmarked. Denne forskriften gjør at vi som bank har noen retningslinjer vi må forhold oss til når vi vurderer om du kan ta opp boliglån eller ikke. 

15 % i egenkapital
15 % egenkapital + egne midler til å dekke eventuelle omkostninger. Omkostningene ved kjøp av selveierboliger er på 2,5 % av kjøpesummen. Det vil si at dersom du kjøper en bolig til 3.000.000, må du ha 450.000 pluss 75.000 i oppsparte midler. Totalt utgjør det 525.000.

5 x inntekt (gjeldsgrad)
Din totale gjeld skal ikke overstige fem ganger din totale inntekt. Her må banken ta med all gjeld. Hvor mye studielån og andre lån du har, vil derfor få betydning for hvor mye du kan få i boliglån. Har du en årlig inntekt på 500.000 kroner, må ikke total gjeld overstige 2.500.000 kroner. 

Betjeningsevne 
I tillegg til egenkapital og gjeldsgrad må du også kunne betjene de lån og forpliktelser du har. Du må ha et positivt overskudd på slutten av hver måned slik at vi ser at du tåler de forpliktelsene du har ovenfor banken og andre. Videre er det viktig at du også har midler til å leve. Vi bruker standard kostnader til mat, klær og helse og setter opp et stipulert budsjett. I tillegg til dagens rentenivå må du også tåle at renten går opp med ytterligere 3 prosentpoeng.   

Bærekraftig økonomi 
Vi er opptatt av at du skal ha en bærekraftig økonomi. I dette legger vi at du kan leve og spare i tillegg til å betjene lån. Et møte med en rådgiver hos oss vil kunne gi deg nyttig innsikt i hvordan din økonomi vil bli påvirket av et boligkjøp.