Personvern

Personvernerklæring for balansebank.no

Denne personvernerklæringen omhandler personvern på balansebank.no og hvordan vi behandler informasjon om våre besøkende.

Balanse er en tjeneste levert av Sandnes Sparebank.

Webanalyse
Balanse / Sandnes Sparebank lagrer besøksstatistikk for nettsidene. Statistikken brukes hovedsaklig til å videreutvikle nettsidene. Balansebank.no benytter Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for Balanse / Sandnes Sparebank å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i Sandnes Sparebank.

Informasjonskapsler / Cookies
Balansebank.no benytter ikke informasjonskapsler/cookies.

Kontaktskjema
Det skal være trygt å sende informasjon til oss via kontaktskjema, men vi anbefaler likevel en viss grad av forsiktighet med innsending av sensitive opplysninger.

Balanse / Sandnes Sparebank benytter innsendte opplysninger kun i direkte forbindelse med kundeforhold / eventuelt kundeforhold. Unntaksvis kan e-postadressen bli benyttet til markedsføring, men dette vil i så fall være relevant markedsføring i forhold til kundeforhold i Balanse. Opplysningene blir IKKE videresendt tredjeparter.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
Vi anser informasjonen på balansebank.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Balanse / Sandnes Sparebank fraskriver seg derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

Balansebank.no er kun rettet mot kunder i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår.

Ved eventuell lenking til eksterne nettsider, påtar vi oss ikke ansvar for materiell, feil, mangler eller manglende tilgjengelighet på disse tredjepartsidene.