Den største kostnaden for bil er verdifallet. Både for ny og bruktbil er dette størst første året. Fra og med 75.000 kjørte kilometer begynner verkstedkostnadene og ta seg opp.
Dette er bilkostnadene:

  • Verdifall
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Årsavgift
  • Drivstoffutgifter
  • Bomstasjon
  • Service
  • Reparasjoner
  • Vedlikehold
  • Dekk

DE ULIKE KOSTNADENE

Verdifallet:
Utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. For en nybil kan du forvente 20 prosent første året. Deretter om lag 14 prosent av bruktprisen fra det andre året, synkende til 10 prosent det sjette året. Og fra den sjette året 10 prosent årlig.
Rentekostnad:
Alle har en rentekostnad, også om du har kjøpt bilen med oppsparte midler. Hvis du for eksempel bare har brukt egenkapital, er det den tapte innskuddsrenten som er din rentekostnad. Har du tatt opp et billån, bakt inn bilkjøpet i boliglånet, eller har lån ved siden av (typisk boliglån) som utgjør minst bilens kjøpesum, er det lånerenten som er din rentekostnad. Utgjør dine samlede lån mindre enn bilens kjøpesum, er det gjennomsnittet av din lånerente og innskuddsrente som utgjør din rentekostnad.
Forsikringskostnad:
Forsikringskostnaden varierer stort med eierens alder og bilbonuspoeng. Bilens alder spiller mindre rolle. Mer om bilforsikring.
Trafikkforsikringsavgift:

Sjekk oversikten her

Drivstoff-forbruk:
I bilens kjøpsdokumentasjon finner du informasjon om drivstofforbruket. Men dette er beregnet under urealistiske optimale forhold. Du bør minst legge til minst 15 prosent, i mange tilfeller mer. Men aller best er å gjøre målinger selv ved bruk av bilens kjørecomputere.
Servicekostnad:
Annenhver service er stor og liten. Stor service koster om lag 8.000 kroner på merkeverkstedene eller mer. Kostnadene er en del lavere på ikke-merke-verkstedene. Og garantien gjelder like fullt om du har gjennomført service utenfor merkeverkstedene.
Reparasjonskostnader:
Forventede reparasjonskostnader er små for de fleste nye biler. Alle feil er jo dekket av kjøpsloven. Det er bare reparasjoner som du selv er skyld i som er aktuelle. Selv om du har høy bonus på bilforsikringen, lønner det seg stort sett ikke å la kaskoen dekke skader under 10.000 kroner. Derfor må også småskader inn i denne kostnadsposten.
Vedlikehold:
Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen.
Dekk:
Dekk må skiftes om lag hvert femte år. Her kan du søke opp tester av dekk.

TOTALKOSTNAD OG MARGINALKOSTNAD

Totale kostnad: Bilens totale kostnad summerer alt. Både renter, verdifall, drivstoff, forsikring, service, etc. Gjennom din eiertid viser den totale kostnadene hver eneste krone bilen har kostet deg.
Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Men hvilke kostnader påløper egentlig når du bruker bilen? Rentekostnadene er for eksempel akkurat de samme om bilen står i garasjen eller du tar deg en kjøretur til Sverige for å kjøpe billig mat.
Når vi holder utenfor alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, årsmodellrelatert verdifall, basisprisen i forsikringen, etc) får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer.
Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport (fly, tog, buss, etc), er det den marginale kostnaden du skal anvende. Mesteparten av verdifallet er for eksempel knyttet til bilens alder. Økt kjørelengde betyr bare litt for verdifallet. Derfor må mesteparten av verdifallskostnaden holdes utenfor når de marginale kostnadene beregnes. Grovt sett kan du anslå den marginale kostnaden til 2 kroner milen. Men jo dyrere bil, desto høyere kostnad.
Med bruk av bilkostnadskalkulatorene kan du beregne både totalkostnad og marginalkostnad for bruktbil. Planlegger du å kjøpe splitter ny bil benytter du denne kalkulatoren for totalkostnad for nybil.

EKSEMPLER PÅ TOTALE KOSTNADER VED BILHOLD

Her er to eksempler på kostnadsnivået ved kjøp av ny bil. Merk at dette er et anslag, kostnadsnivået vil variere omkring dette.
I dette regnestykket har vi lagt til grunn en eiertid på tre år på for to typer biler, liten bil og mellomklasse. Selve eksemplene er delt i tre, først forutsetningene, dernest de faste kostnadene, og til slutt de variable kostnadene.
Ut fra forutsetningene som er gjort vil mellomklassebilen nesten koste 97.000 kroner per år. Med 14.000 kilometer i kjørelengde per år, gir dette en gjennomsnittlig kilometerpris på 6,91 kroner. Per dag blir dette 265 kroner.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på SmartePenger. Publisert med tillatelse fra Medialounge.