Altfor mange tar opp dyre forbrukslån for å komme seg ut av økonomisk uføre, men det kan fort bli en kortvarig løsning som fører til en enda større krise. Når man møter stengte dører når man ønsker hjelp og refinansiering i egen bank, kan det allikevel føles som eneste utvei.

Det er her Balanse kommer inn i bildet.

Balanse er levert av Sandnes Sparebank, og er en tjeneste for alle som ikke kvalifiserer til lån i ordinære banker. Istedenfor å ta opp forbrukslån, gir Balanse deg lån og legger opp en plan basert på personlig oppfølging og økonomisk veiledning. Målet er å bedre – og helst friskmelde – økonomien, slik at du på sikt kan komme seg tilbake i en annen bank.

Vi blir kjent

For å kunne hjelpe deg, er vi avhengige av å bli kjent med den økonomiske situasjonen din. Hvordan havnet du der du er nå? Forandring i livssituasjon? Flere smålån? Regninger som har hopet seg opp? Overforbruk over litt for lang tid? Alle kortene må på bordet, slik at vi sammen kan forstå hva som har skjedd. Om vi sammen klarer å få til en åpen og ærlig dialog, er grunnmuren lagt. For å hjelpe deg, er vi også nødt til å ha sikkerhet fast eiendom, for eksempel bolig, hytte eller annen eiendom.

Sammen legger vi en plan

Når du er trygg hos oss, og vi har fått kartlagt utfordringene dine, kommer vi i fellesskap frem til en individuell handlingsplan. Den skal være så konkret som mulig, og rådgiveren din i Balanse setter opp hvilke krav og forutsetninger som skal være gjeldene. En ferdig utarbeidet handlingsplan er et stort skritt i riktig retning. Det neste steget handler mest om vilje og evne til å ta tilbake kontrollen over økonomien din.

Tett oppfølging

Det kommer til å kreve en del innsats og omlegging av vaner for å begynne å følge handlingsplanen, men vi står sammen med deg. Å sette planen ut i live innebærer flere ting. Engasjementet vil bli refinansiert, med tilhørende rentebetingelser og etablering, og en grundig nedbetalingsplan vil ligge klar. Vi tilbyr deg vesentlig lavere rente enn ved et forbrukslån. For oss er det veldig viktig at du har forstått det som har blitt avtalt, og ikke faller tilbake i gamle mønstre. Derfor gir vi deg også tett oppfølging den første tiden. Gjennom faste treffpunkter med en fast rådgiver, ønsker vi å gi deg en best mulig start.

Gode rutiner

Når det har gått en stund tegner det seg et bilde av hvordan du ligger an i forhold til handlingsplanen. Fungerer samarbeidet med rådgiveren din slik det skal? Har det skjedd en endring i forbruket og disponeringen av midlene dine? Når dette er tilfelle, kan treffpunktene gradvis trappes ned, og du møter rådgiveren din sjeldnere.

Tilbake i balanse

Målsettingen vår er at du skal kunne stå på egne ben, og være i stand til å kunne bli tilbudt et kundeforhold i en ordinær bank. Om alt fortsatt ser ut til å fungere, og du og rådgiveren din ser det som hensiktsmessig å refinansiere i en annen bank, vil du nå kunne starte denne dialogen. Økonomien din er i balanse og målsettingen er nådd. Gjennom hele handlingsforløpet har du bevist at du har evnen og viljen til å styre din egen økonomi på en sunn måte. Du står fritt til å overføre ditt kundeengasjement til Sandnes Sparebank eller en hvilken som helst annen bank – med vår varmeste anbefaling.