– Refinansiering alene er ingen «quick fix» for mennesker som av ulike årsaker sliter med privatøkonomien. Når vi går i dialog med en potensiell kunde om å inngå en avtale, er det viktig at begge parter lykkes. Viktigere enn refinansiering er god rådgivning og en god plan. Først da løser vi de reelle utfordringene, sier rådgiver Fjetland i Balanse.

Fjetland sier han provoseres av enkelte tilbydere av refinansiering.

«Mange kunder lammes litt av en utfordrende privatøkonomi, og trenger rettledning.»

– Vi ønsker at kunden skal få tilbake sin privatøkonomiske frihet. Vårt mål er derfor at kunden etter hvert kan refinansiere i en ordinær bank. Da er vår jobb over.

 

Individuell handlingsplan

Fjetland forteller at Balanse har etablert en klar og tydelig metode, der kunden og rådgiveren inngår en gjensidig, forpliktende avtale.

  1. Kunden skal skjønne og akseptere vår metode.
  2. Vi skal skjønne kundens totalsituasjon.
  3. Vi lager en plan, som forplikter både kunden og oss.
  4. Vi følger planen, med tett dialog og klare råd underveis.
  5. Når kunden har etablert de nødvendige rutinene, blir oppfølgingsmøtene færre.
  6. Når kontrollen er gjenvunnet, rutinene sitter og gitt krav er oppfylt, starter vi dialogen som ender med at kundeforholdet overføres til en vanlig bank.
  7. Vi anbefaler og hjelper kunden over i en ny bank – en bank kunden selv velger.

 

– Vi opplever hver dag hvor viktig det er med tett oppfølging. Mange kunder lammes litt av en utfordrende privatøkonomi, og trenger rettledning. Andre trenger hjelp for å rydde opp i uoversiktlig kreditormasse, eller rett og slett å innse hva som skal til. Vi har lang erfaring og vet hva som må til. Vi skal ha kunden tilbake i en vanlig bank raskest mulig, sier Fjetland, og legger til:

– Dette er den store forskjellen mellom Balanse og de mange ”refinansieringsaktørene”.