Norge har, på tross av økonomiske utfordringer i andre deler av verden, lagt bak seg mange år med økonomisk fremgang. Lav arbeidsledighet og god inntektsutvikling der mange har bygget et godt hverdagsliv. Boliglånsrenter som inviterer mange inn i boligmarkedet. Forholdsvis enkel inngang til boligmarkedet for par og familier med normale inntekter.

– Så bråstopper denne utviklingen, og Norge opplevde et økonomisk tilbakeslag da oljekrisen i 2013 kom. Vi ser fremdeles ikke alle konsekvensene, men boligpriser og arbeidsledighet er stikkord for endringer. Og bevisene kommer også gjennom de spørsmål og henvendelser vi nå får fra stadig flere. Bakteppet er at forbrukermønstre opparbeidet gjennom gode år er blitt til vaner; vaner som det nå er vanskelig å endre og tilpasse en ny virkelighet.

Bankgründer Jon Nordbrekken uttaler til Dagens Næringsliv at han mener veksten i forbrukslån er urovekkende. Nordbrekken er hovedaksjonær og gründer av banken Bank2 og B2 Holding.

– Det er en voldsom vekst i husholdningsgjeld. Fremfor alt har det vært en eksplosiv økning i forbrukslån. Det er bekymringsfullt at unge lever på forskudd. Ungdom tar for lett på seg høy gjeld og forbruker penger. Dette vil få konsekvenser med økende mislighold og betalingsanmerkninger som igjen får konsekvenser for låneopptak, sier Nordbrekken til avisen.

 

Gjeldsbyrde som er vanskelig å håndtere alene

Balanse erfarer at det er folk i alle aldre som kan slite. Rådgiver Solveig Andersen mener på sin side at unge folk som sliter og er i økonomisk ubalanse ofte blir framstilt som uansvarlige.

– Uavhengig av hvordan en har kommet i situasjonen, kan det være at en har en gjeldsbyrde som er vanskelig å håndtere på egen hånd, og som en trenger hjelp til å rydde opp i for å få et mer rettferdig og normalt liv på veien inn i de voksnes rekker, sier hun.

 

Andersen minner også om at økonomiske forbrukervaner nå akselereres av store teknologiske skifter.

– Musikken streames fra Spotify, TV-serier og filmer streames fra Netflix, feriene tilbringes i leilighet leid på Airbnb,  og du er din egen banksjef via mobilbanken. Og mer vil komme. Dette skaper også nye pengestrømmer, som kan bli enda vanskeligere å kutte for de fleste, om behovet skulle melde seg, sier hun og legger til:

 

– Konklusjonen er at mye tyder på at det blir stadig vanskeligere å snu trenden for de som får privatøkonomiske utfordringer. Derfor har vi laget et omfattende program for en økonomisk snuoperasjon for våre kunder, som går langt utover en enkel refinansiering.