”Studentøkonomi” er over tid blitt et eget begrep, og peker ofte på en tilstand med ”litt dårlig råd”, der inntektene er basert på lån og støtte fra Lånekassen, en eller flere deltidsjobber og kanskje noe støtte fra foreldre og familie. Paradokset er at mange tidligere studenter kan fortelle at studieårene var en god tid, på tross av dårlig råd. Ofte fordi man ikke stilte store krav til materielle goder eller antall kvadratmeter.

«For mange innebærer studenttilværelsen den første testen på evnen til økonomisk styring»

– For mange innebærer studenttilværelsen den første testen på evnen til økonomisk styring, sier rådgiver Hilde Røyland i Balanse, spesialtjenesten som hjelper mennesker som ikke får refinansiert i vanlig bank.

Studietiden innebærer at byrdene ofte flyttes vekk fra foreldrene, og over til egne skuldre. Leie eller kjøp av bolig, innkjøp av innbo og bruksting, strøm, forsikringer, wifi, mobilbruk, TV-bruk, reiser – og ikke minst – mat og drikke, hjemme og ute – alt på en gang! På nettbanken ser man fort hvordan mange bekker små raskt vokser til mye.

– Det er nå gode vaner kan skapes

– Og det er nå grunnlaget legges. Nå testes evnen til realistisk oversikt. Det er nå du skal bygge plattformen som kreves når du i neste fase skal søke om lån til bolig. Og det er nå du kan skape gode økonomivaner, og den gode følelsen av kontroll og balanse, mellom inntekter og utgifter. Kort sagt kan man si at valgene man gjør som student skaper de vanene man tar med seg over i en ”fast inntekts- og boliglånshverdag”. Det er derfor viktige år, avslutter Røyland i Balanse.

 

Hilde har følgende tips til studenter, som ønsker oversikt, kontroll og god nattesøvn, både på kort og lang sikt:

  • Lag et konkret budsjett der du har oversikt over alle kjente inntekter og utgifter. Print ut månedsoversikten fra nettbanken med jevne mellomrom, og lær deg hvor de store utgiftene kommer fra.
  • Skaff deg en deltidsjobb, evt vær på utkikk etter de skattefrie korttidsjobbene. Husk at du kan tjene noen tusen per arbeidsgiver i året, uten å betale skatt! Les mer om frikort hos Skatteetaten. NB! Husk Lånekassens grenser for avkorting!
  • Husk å få med alle jobbrelaterte fradrag i selvangivelsen. Hvis du jobber i en annen kommune enn adressen som står i Folkeregisteret, kan du ha krav på fradrag for både kost og pendling.
  • Når du skal leie hybel, har du flere viktige valg å ta, om du ønsker å få ned prisen. En mulighet er å gå sammen med andre om en kollektivordning. En annen er å sette deg ned med kommunens kollektivruter og tenke. Kanskje kan du bo på et billigere sted utenfor sentrum?
  • Ta opp fullt studielån, selv om du ikke trenger alt. Selv med lave renter i årene fremover, vil rentefriheten i studietiden gi deg avkastning. Husk å betale tilbake straks studiene er over.
  • Mat, konserter, kino, kaffe, mobil, wifi; stor bevissthet rundt hva du kjøper, hvor og når, kan spare deg for firesifrede kronesummer hver måned!
  • La det gå sport i det!