Heldige meg! Jeg har fulgt Sandnes Sparebank med nysgjerrighet helt siden jeg flyttet hit fra Oslo i 1998. Det er noe med menneskene og profilen som alltid har appellert til meg. Banken er jo noe helt annet enn den var den gang, og de endringer som har skjedd de senere år synes jeg har vært spennende å se, sier den nytilsatte direktøren, Lars Kristiansen.

Nå gleder han seg stort til å komme i gang. Han har vært innom banken flere ganger og hilst på de ansatte, men har på grunn av karantenetid etter sin tidligere jobb ikke hatt lov til å starte før. Men hvorfor hadde han så lyst til å komme til Den Gule Banken, egentlig?

Jeg har stor tro på den strategien som er lagt og tror det er et stort behov for en «lettbeint», lokal og kompetent næringslivsbank som kan ta raske beslutninger og utfordre i markedet.

En annerledes bank – med suksess!

Hva synes du om merkevaren? Og hva synes du om navneskiftet til Den Gule Banken?

Jeg har alltid sett på Sandnes Sparebank som en litt annerledes bank. Noe som har vært uttrykt gjennom den visuelle profilen. Mitt inntrykk er at profilen har vært veldig tydelig på privatmarkedet og at det har vært en suksess. På bedriftsmarkedet opplever jeg nok at budskap og profil har vært noe utydelig. Jeg synes navneskiftet til Den Gule Banken er en god tydeliggjøring av vår annerledeshet. På bedriftsmarkedet må vi utvikle og tydeliggjøre hvordan vi skal profilere oss som en del av Den Gule Banken. Det passer jo perfekt inn for oss i arbeidet med å bli en enda bedre og tydeligere næringslivsbank for våre kunder, sier han.

Hva er det som gjør at du er rett person til å lede bedriftsavdelingen i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank?

Jeg har gjennom de siste 20 årene ledet ulike selskaper og forretningsområder som har skapt betydelige verdier og resultater. Jeg bringer alle disse erfaringene med meg inn i Den Gule Banken og mitt viktigste bidrag blir å videreutvikle bedriftsmarkedet og sørge for at banken blir en enda mer synlig og tydelig aktør i vårt markedsområde.

 Lars gleder seg også til å bli kjent med sine ansatte, som han allerede har et godt inntrykk av.

Det er en fantastisk mulighet for meg å få muligheten til å lede bedriftsmarkedet med så mange dyktige ansatte og ikke minst få overta stafettpinnen etter Magnar Oanes som har gjort en formidabel innsats for banken gjennom lang tid.  Jeg er veldig glad for at han blir med videre.

Det er også fint å se at de ansatte har en enorm stolthet og et stort engasjement for Den Gule Banken. Dette gleder jeg meg til å bli en del av!

Utviklingen i regionen fremover

Den nye bedriftsmarkedsdirektøren har mange tanker om utviklingen i regionen framover og hvordan dette vil påvirke markedet.

 –Vår region er i en betydelig omstilling og transformasjon fra en oljeavhengig økonomi som har drevet verdiskapningen her i lang tid. Denne omstillingen er godt i gang og det skjer mye på innovasjonssiden i hele næringslivet. Nyskapning og innovasjon vil prege regionen fremover og det blir spennende å se om vi klarer å utvikle lønnsomme og bærekraftige selskaper. Det finnes mange områder med store muligheter, som karbonfangst og -lagring, havvind, havbruk, helseteknologi, datasentre, samferdsel, droner og smartby-teknologi. Jeg tror likevel at vi vil se bedrifter som omstiller seg til forretningsområder som er nært beslektet med eksisterende virksomhet. Bærekraftsrisikoen er helt sentral i omstillingen og påvirker oss som bank i måten vi kommer til å vurdere risiko på framover, forklarer Kristiansen.

Hvordan skal bedriftsavdelingen tilpasse seg denne utviklingen?

Med et næringsliv i endring og omstilling, må vi fortsatt være tett på våre kunder for å få innsikt i hvordan de tenker, jobber og tilpasser seg de muligheter og utfordringer som kommer. Jeg tenker at vår rolle som bedriftsrådgivere kanskje aldri har vært mer viktig enn nå. Skal vi være relevante for kundene fremover, må vi kunne tilføre kunnskap og verdi i møtet med dem. Jeg tror også at vi må som organisasjon må utvikle en del ny kompetanse på andre bransjer og ikke minst på nye forretningsmodeller, sier Lars.

«Vi er knallgode på små- og mellomstore bedrifter!» sier bedriftsrådgiverne. Hvorfor er Den Gule Banken, Sandnes Sparebank så bra for nettopp denne typen bedrifter?

Små og mellomstore bedrifter er på mange måter ryggraden i næringslivet i regionen. Dette er kunder som trenger en lokalbank som er tilgjengelig, tett på og har korte beslutningsveier. Vi er relasjonsbanken! Vi skal forstå behovene og raskt snu oss rundt og bistå med gode løsninger og rådgivning. Det er i dialogen med bedriftene de virkelig gode kundeopplevelsene skapes. Det er her vi skal være supergode!