Den Gule Banken, Sandnes Sparebank leverer et stabilt og godt resultat med god underliggende drift for året 2022. Vi har vært gjennom et år med svært høy aktivitet på tvers i banken. Personmarkedet kan bl.a. vise til en rekordvekst på utlån for året på hele 11,7 %, mens markedsveksten i bankens område er 1,1 %.

– Den Gule Banken har gjort viktige investeringer i 2022 og i årene før, noe som gjør at vi framover er enda bedre rigget til å ta en sterkere posisjon. Konkret handler det om investering i nytt IT kjernesystem og investering i flere ansatte fordi vi satser i Stavanger. Riktig kompetanse blir stadig viktigere for å nå bankens strategiske målsetninger, sier adm. direktør Trine Stangeland

– Vi har restrukturert og tatt ned risiko i bedriftsmarkedet, noe som gjør oss godt rigget til å vokse i dette markedet også, sier CFO Tomas Nordbø

– I banken har vi gode kundekonsept og fornøyde kunder. Hver dag får vi bevis på at Den Gule Banken er en sterk merkevare med god kompetanse og sterk kultur. Dette er viktig i den videre utviklingen av banken, legger Stangeland til.  

Resultatet etter skatt er 266 millioner kroner mot 281 millioner kroner i 2021. Endringen i resultatet forklares med normaliserte og noe høyere tap, samt høyere kostnader. Dette motvirkes av høyere renteinntekter som følge av vekst.

Banken deler overskuddet og styret foreslår et utbytte på 6,05 kroner per egenkapitalbevis, utbetaling til samfunnsnyttige formål, Den Gule Bankens Gavefond på 12 millioner kroner og i tillegg et solid kundeutbytte til kundene.

– Styret foreslår at vi deler ut kundeutbytte for sjette året på rad, og det er vi veldig stolte over! Det betyr at en familie med 4 millioner kroner i lån og 50.000 kroner i innskudd får utbetalt rundt kroner 9.500 i kundeutbytte. * Gaver og kundeutbytte gjør oss til en annerledes bank. Å gi tilbake til samfunnet vi er en del av er viktig del av det vi driver med, avslutter Trine Stangeland

– Banken er godt forberedt på framtiden, både når det gjelder drift, vekst, lønnsomhet, likviditet og finansiell soliditet, sier Tomas Nordbø til slutt.

*Styrets forslag til kundeutbytte, utbytte per egenkapitalbevis og utbetaling til bankens gavefond blir bestemt av bankens forstanderskap i møte den 28. mars.

  Hovedpunkter 4. kvartal

• Resultat etter skatt; 48,4 (72,5) millioner kroner.

• Rentemargin; 1,60 % (1,54 %).

• Rentenetto; 129,4 (114,4) millioner kroner.

• Andre driftsinntekter; 23,8 (34,1) millioner kroner.

• Driftskostnader; 82,3 (73,1) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 53,7 % (49,2 %).

• Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 6,6 (-3,0) millioner kroner.

• Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal; 5,9 % (9,6 %).

• Brutto utlånsvekst siste 3mnd; 0,0 % (1,4 %).

• Innskuddsvekst siste 3mnd; 0,5 % (0,4 %).

 

Hovedpunkter året 2022

Resultat etter skatt; 266,2 (281,3) millioner kroner.

• Rentemargin; 1,61 % (1,56 %).

• Rentenetto; 495,7 (456,1) millioner kroner.

• Andre driftsinntekter; 153,8 (154,3) millioner kroner.

• Driftskostnader; 324,1 (314,5) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 49,9 % (51,5 %).

• Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 11,3 (-32,3) millioner kroner.

• Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 8,5 % (9,7 %) etter skatt.

• Brutto utlånsvekst siste 12 mnd; 6,2 % (5,5 %).

• Innskuddsvekst siste 12 mnd; 4,1 % (7,7 %).

• Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,8 % (16,6 %).

• Styret foreslår et utbytte på 6,05 kroner per egenkapital­bevis, tilsvarende 74,6 % av konsernets fortjeneste per egenkapitalbevis.

• Styret foreslår en fordeling av utbytte til grunnfonds-kapitalen på 60,0 millioner kroner til kundeutbytte og 12,0 millioner kroner til gavefondet.

 

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Banken endret høsten 2021 profilnavn fra Sandnes Spare­bank til Den Gule Banken, Sandnes Sparebank. Banken er fra før kjent som «den gule banken» i det lokale markedet. Dette er et strategisk grep for å synliggjøre at banken er en bank for hele regionen, i markedsområdet Rogaland sør for Boknafjorden, ikke bare for Sandnes og omegn