-Vi opplever å ha et sterkt momentum i markedet. Det er mange som ønsker å bli kunde i Den Gule Banken, og særlig satsningen innen personmarkedet i Stavanger begynner nå å vise gode, positive resultater. I tillegg til høy utlånsvekst i Personmarked har vi også en god utlånsvekst til lokale bedrifter. Vi har høye ambisjoner om fornøyde kunder, og da er det ekstra gledelig at vi nå har rekordhøy kundetilfredshet blant våre kunder i Bedriftsmarkedet. Kundetilfredsheten blant personkunder har vært høy over tid. Når det gjelder innskudd, kan vi per 3. kvartal også vise til god vekst, sier adm. direktør Trine Stangeland.

Resultat etter skatt ble 261,4 millioner kroner for de tre første kvartalene i 2023. Dette er en økning på 43,6 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Økningen er i hovedsak forklart med god vekst, forbedrede resultater i satsningen i Stavanger og økte renteinntekter.. Resultatforbedringen er delvis motvirket av høyere kostnader, lavere utbytte og økt skattekostnad.

Gode resultat gjør at vi blir en enda mer solid bank. Det gjør at vi kan fortsette å gi av overskuddet tilbake til samfunnet vi er en del av i form av kundeutbytte og gaver til samfunnsnyttige formål, fortsetter Stangeland. Når det går bra med banken er det også bra for kundene og lokalsamfunnet.

-Det går fremdeles godt med de fleste av bankens bedriftskunder. Det er god aktivitet på tvers av flere bransjer i regionen.  Økonomien går bedre i Rogaland enn ellers i landet, men de høye rentene gjør det krevende for flere og flere også i vår region, sier finansdirektør Tomas Nordbø.

-Banken har et kompetanseteam, som er tett på de bedriftskundene som kan få utfordringer. Teamet bistår kundene med kompetanse, oppfølging og løsningsforslag. Dette har i tillegg til generelt lavere risikoappetitt, bidratt til lave tap over tid, sier Nordbø.

-Vi har stor respekt og forståelse for at det nå begynner å bli krevende for noen av bankens personkunder. Spesielt de som har minst fra før. Vi har rådgivere som er tett på og får tilbakemeldinger på at flere kunder blir positivt overrasket og ser mulighet for besparelser etter gjennomgang av sin økonomi, sier Stangeland.

-Banken er godt forberedt på framtiden, både når det gjelder drift, vekst, lønnsomhet, likviditet og finansiell soliditet, sier Trine Stangeland til slutt.

Hovedpunkter januar-september 2023

• Resultat etter skatt; 261,4 (217,7) millioner kroner.

• Rentemargin; 1,80 % (1,59 %)

• Rentenetto; 447,2 (366,3) millioner kroner.

• Andre driftsinntekter; 138,3 (130,0) millioner kroner.

• Driftskostnader; 271,6 (241,8) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 46,4 % (48,7 %).

• Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 6,5 (4,8) millioner kroner

• Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år; 10,7 % (9,5 %) etter skatt.

• Brutto utlånsvekst siste 12 mnd; 6,5 % (7,6 %)

• Innskuddsvekst siste 12 mnd; 8,5 % (4,0 %)

• Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,5 %
 (16,8 %).

• Dersom hele overskuddet for årets tre første kvartaler hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 19,0 % for konsernet.