For 1. kvartal 2023 ble resultatet etter skatt 66,2 millioner kroner (66,4). Den flate resultatutviklingen er i hovedsak forklart med noe høyere kostnader og lavere avkastning på finansielle investeringer. Dette er i stor grad motvirket av høyere netto renteinntekter i perioden. Det er god bedring i underliggende drift, med en økning i rentenetto på 25 millioner kroner, i hovedsak som følge av solid vekst i personmarkedet.

I tillegg til høy kundeaktivitet, har banken gjennomført et kjernebank-skifte og gått fra danske SDC til TietoEvry. Det har vært et stort og ressurskrevende IT-prosjekt, som ble vellykket gjennomført helgen 21. - 24. april.

Nytt kjernebanksystem betyr økt fleksibilitet og lavere kostnader fremover. I tillegg er vi godt forberedt på fremtiden, sier Stangeland.

I første kvartal har det vært en god vekst i utlån både til person- og bedriftskunder. Veksten utgjør til sammen 713 millioner kroner.  12 måneders utlånsvekst i personmarkedet er på hele 11,8 %.

–  Vi får gode tilbakemeldinger på at kundene får sin egen, personlige rådgiver. Kundeutbytte for 2022 utbetales  i slutten av mai. Dette er sjette året på rad vi deler ut av overskuddet til kundene våre. Kundene på Personmarked har aldri tidligere vært mer fornøyd med banken, sier Trine Stangeland. Vi opplever også at det generelle aktivitetsnivået i det lokale næringslivet er relativt høyt, noe vi merker i økende henvendelser både fra eksisterende og nye bedriftskunder.

–  Høyere priser og økte rentekostnader har betydning for økonomien til både bedrifter og personer. Vi erfarer at flere ønsker å snakke med sin rådgiver for å få råd om egen økonomi. Foreløpig ser det ut til at det går bra for de fleste. Vi har få avdragsutsettelser og kunder med betalingsutfordringer. Det er imidlertid krevende for de som har minst fra før, fortsetter Stangeland.

–  Banken er godt posisjonert og har bygget solid kompetanse og kultur gjennom flere år. Vi er klar til å møte framtiden. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en svært solid bank med en ren kjernekapital på 17,5 %, sier finansdirektør Tomas Nordbø.

Vi ønsker å utvikle oss videre som en sterk, lokal sparebank. Vi er en bank som er relevant for mange, med god kompetanse og som er til stede der kundene våre er.  Det er viktig for oss å være en solid bank fremover, det gir oss rom for god vekst og gode utbytter, både til kunder og eiere, sier Trine Stangeland til slutt.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2023:

Resultat etter skatt; 66,2 (66,4) millioner kroner.

Rentemargin; 1,72 % (1,52 %).

Rentenetto; 138,2 (113,6) millioner kroner.

Andre driftsinntekter; 27,2 (39,0) millioner kroner.

Driftskostnader; 89,2 (76,6) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 53,9 % (50,2 %).

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; 1,4 (1,5) millioner kroner.

Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal; 8,3 % (9,0 %).

Brutto utlånsvekst siste 3md; 2,6 % (1,3 %).

Innskuddsvekst siste 3md; 1,5 % (2,7 %).

Ren kjernekapitaldekning (inkl. inkonsolidert andel i samarbeidende gruppe).
   ble 17,5 % (16,3 %).

Dersom hele overskuddet for årets første kvartal hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 17,9 % for konsernet.