Finansiering av bærekraftige aktiviteter som Grønt næringslån har gunstigere betingelser enn tilsvarende utlån som ikke gjennom EU-taksonomiens kriterier defineres som grønt. 

Grønt næringslån er særlig aktuelt for deg som har energieffektive næringsbygg, driver bærekraftig landbruk eller gjør andre investeringer for bærekraftig omstilling. Det vil være en individuell vurdering knyttet til finansieringsformål, og også lavutslippstransport, fornybart energisystem og energi-og-klimavennlig industri kan kvalifisere til Grønt næringslån.

Ta kontakt dersom du har et finanseringsbehov – så gjør vi sammen en vurdering av om Grønt næringslån er noe for din virksomhet.