–Vi er en solidarisk medlåntaker. Vi er på en måte det tredje alternativet. Foruten leie og kjøp, vil medeierskap bli mer vanlig framover, sier Lars Christian Blåsternes, CEO i CoOwner.

Det hele startet med at Eirik Berge og faren hjalp flere nære og kjente inn på boligmarkedet og fikk erfare de mange positive ringvirkningene dette skapte.

–Vi opplevde at det å gjøre det mulig for folk å eie sin egen bolig, er en av de viktigste faktorene for å oppleve trygghet i livet, sier Eirik Berge, leder for konsept- og forretningsutvikling i CoOwner.

CoOwners konsept er i korte trekk slik; CoOwner går inn som solidarisk medlåntaker i boligen og stiller med en ideell andel av egenkapitalen slik at egenkapitalkravet oppfylles, og etter ca tre til fem år har prisveksten og nedbetalingen gjort at CoOwner normalt kan løses ut slik at boligkjøperen settes i stand til å eie boligen alene.

Eirik og Lars utfyller hverandre når de forteller. I bunnen ligger et genuint ønske om å gi flere sjansen til å komme inn på boligmarkedet. Og de vil at folk skal bli møtt på en fin måte og lyttet til.

–Vi får også veldig gode tilbakemeldinger fra de vi hjelper om at de føler seg veldig godt ivaretatt i møte med Den Gule Banken. Noen forteller at de aldri før har blitt sett og hørt på samme måte. Det synes vi er veldig hyggelig å høre, sier Eirik.

–Vi er en «relasjonsbank» og veldig opptatt av å ta kundene på alvor, bekrefter Tarjei Bore, teamleder for nykunde i Den Gule Banken.

Lars sier at de ønsker at alle skal få den beste og mest logiske løsningen. Ser de at kunden kan klare å kjøpe bolig uten CoOwner, er de åpne på det.

Andre kan bli oppfordret til å spare opp noe mer egenkapital, før CoOwner kan gå inn som medeier.

–Da ser vi at folk kan bli skikkelig tent og gjøre viktige grep for å komme i mål. De blir veldig motiverte når de forstår at målet kan være innen rekkevidde, sier Lars.

Og det kan være mange årsaker til at folk strever med egenkapitalkravet. Samlivsbrudd, utfordrende familiesituasjon, høy husleie og stigende boligpriser over tid, for å nevne noen.

–Ofte ser vi at det er en kombinasjon av flere årsaker til at folk ikke klarer egenkapitalkravet. CoOwner har en klar sosial profil og et mål om at vår kunde innen rimelig tid skal være i posisjon til å eie boligen selv, uten CoOwner, sier Tarjei.

Det er CoOwner som har første kontakten med kunden. Når de kommer fram til at medeierskap kan være en hensiktsmessig og god løsning, kobles banken inn.

–Herfra blir prosessen veldig lik de «ordinære» kundemøtene vi har.Vi forsikrer oss i hvert enkelt tilfelle at kundene forstår konseptet og vet hva det innebærer å eie bolig sammen med CoOwner. Dersom vi ender opp med å tilby finansiering, er det opp til CoOwner og kunde å bli enige om en bolig som begge finner tilfredsstillende, sier Tarjei, og legger til:

–Vi er veldig trygge på verdiene til CoOwner. Vi ser at de har et genuint ønske om at folk skal få bli huseiere på egenhånd.

Les mer om CoOwner