Sterk vekst til tross for krevende tider

Utlånsveksten er gjennomsnittlig tre ganger større enn i de andre bankene i vårt område

– Flere og flere vil være kunder hos oss!

Vi er stolte og ydmyke for at så mange vil til den gule banken.

Det sier Erik Kvia Hansen. Han er direktør for personmarkedet i Sandnes Sparebank og gleder seg over flere og flere nye kunder.

 

– Vi har de siste tre årene hatt en fin pågang fra nye kunder og vi har med det tatt markedsandeler. Det er en tillit vi takker veldig for og vi har fortsatt plass til flere! Sier Erik.

 

Det siste halvåret har vært spesielt for de fleste og mange har opplevd hverdagen som utrygg på ulike vis.

 

– Da Norge stengte ned i mars, bestemte vi oss tidlig for å bruke all vår ledige tid til å være i dialog med våre kunder. For å betrygge, hjelpe og rådgi, selv om vi knapt visste hva som lå foran oss selv. Våre kunder satte veldig stor pris på denne oppfølgingen! Og når vi samtidig viste stor dugnadsånd som en lokal og viktig samfunnsaktør, fikk vi enda større tillit.

Foruten å sette ned renten raskt og mer enn konkurrentene, ga vi også betydelige bidrag til samfunnet gjennom gavefondet. Blant annet ga vi penger til 3D-printere og filament til t C19-Dugnad i Sandnes kunne opprettholde produksjonen av visirer til leger, tannleger, hjemmesykepleiere og flere som er særlig utsatt for smitte.

 

– Vi ville bidra til å holde hjulene i gang og var første bank ut i Norge med å senke utlånsrenten så raskt vi kunne, både for eksisterende kunder og potensielt nye kunder.  I perioden siden mars har vi hatt en mye større pågang fra nye kunder og sammen med at færre kunder forlater oss, så kan vi vise til en utrolig flott vekst i personmarkedet hittil i 2020. Takk for tilliten! Sier Erik og legger til:

Vi håper å kunne belønne kundene våre med kundeutbytte også neste år!

Du kan lese alle detaljer fra kvartalsrapporten som ble lagt fram 13. august her