For det første fordi samfunnet er i endring og banken, som alle andre, er viktige bidragsytere. For det andre fordi det er potensiell risiko for oss som bank å låne ut penger til bedrifter som har en forretningsmodell som ikke står seg om 5 -10 år. Hva er pantet vårt verdt da?

Omgivelsene våre, det være seg myndigheter, kunder, investorer eller media forventer stadig mer av oss innen bærekraft og da øker også kravene til konkrete tiltak, oppfølging og troverdig rapportering. Bankens nylig publiserte årsrapport inneholder mye relevant bærekraftsinformasjon. Og for å være så transparente som mulig, følger vi internasjonale rapporteringsstadarder som TCFD (Task Force on Climate Financial Disclosure), UN Principles for Responsible Banking) og GRI standards (Global Reporting Initiative). Vi har dessuten publisert et eget klimaregnskap.

Jeg tror på det å være åpen på områdene vi er flinke på, men samtidig adressere hvor vi må gjøre mer bidrar til bedre innsikt i vårt bærekraftsarbeid. Det mangler ikke på bedrifter som forteller om alle de gode tiltakene som gjøres, men det er lengre mellom de som også rapporterer på områder de ikke er så gode på.  For eksempel så er jo kullkraftverk avhengige av finansering og bankforbindelse de også. Her vil EU sitt arbeid med å innføre felles rapportering, Taxonomien, gjøre det lettere å sammenligne klimaavtrykket hos ulike finansaktører.

Så hva er Den Gule Banken, Sandnes Sparebank gode på, og hva må vi forbedre oss på?

Vi er gode på:

Vi er gode på egne utslipp, klimanøytrale faktisk. Moderne bygg med lavt energiforbruk, uten tilgang til parkering. Vi flyr ikke så mye og printer heller ikke så mye

Til kundene våre har vi utstedt grønne obligasjoner som kan finansiere grønne boliglån og vi har grønne låneordninger til landbruket.

Vi har også dedikert 10 % av alle gaveutdelinger fra Den Gule Bankens Gavefond til grønne formål.

Dette må vi jobbe mer med:

Interndriften til banken kan bli enda bedre. 50 % reduksjon av fly og papirbruk målt mot 2019. Det må jo gå an etter et år med hurtigdigitalisering for oss alle. Vi må også sette tøffere krav til våre leverandører. Innkjøpsmakten er et kraftfullt virkemiddel.

Overfor kundene våre har vi en viktig jobb foran oss. Allokering av kapital er en av de mest effektive måtene å gjøre store samfunnsendringer på. Det må bli mer lønnsomt å ta bærekraftige valg. Særlig innen bedriftsmarkedet er dette vanskelig. Små og mellomstore bedrifter fører verken klimaregnskap eller har en egen bærekraftsansvarlig.

Banken må hjelpe kundene med å ta gode valg, premiere omstilling og samtidig straffe forretningsmodeller som er i ferd med å gå ut på dato, for eksempel ved å differensiere prisen på kapital (renter). Til syvende og sist velger jo banken hvilke kunder de vil ha. Vi har for eksempel ikke utlån til oljesektoren, men vi har utlån til noen næringsbygg som godt kunne hatt litt bedre energimerking. Vi gjør bærekraftsvurderinger i alle kredittsaker, men har ennå ikke gode nok systemer for å følge klimarisiko på et porteføljenivå. Det vil vi jobbe mer med.

Vi, Den Gule Banken, Sandnes Sparebank, og de fleste andre norske banker, har en stor jobb foran seg, og mange er heldigvis på vei. Åpen informasjon til omgivelsene er et av mange viktige tiltak.

For mer informasjon om hvordan vi jobber, se vår årsrapport.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Se også etiskbankguide.no for å se hvordan de norske bankene gjør det med tanke på bærekraft.