Vårens søknadsperiode i Den Gule Bankens Gavefond er 15. mars – 15. april 2023.

Hvem kan søke? 
Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. 
Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i regionen. 

Hva støtter vi? 
Midler fra gavefondet skal brukes til allmennyttige formål og bidra til å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. 

Vi gir støtte til prosjekter/tiltak primært innenfor disse områdene: 

  • Utdanning, opplæring, kompetanse
  • Kultur
  • Idrett
  • Prosjekt/arrangement
  • Bærekraft


Hva støtter vi ikke? 
Følgende tiltak og prosjekt blir ikke vurdert:

  • Søknad om tiltak til ordinær drift.
  • Religiøse eller politiske formål
  • Prosjekter som er til skade for miljøet
  • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
  • Det gis ikke støtte til virksomhet/prosjekter der banken har låneengasjement

Avslag begrunnes ikke. 

Søknadsfrist? 

15. april

Har du spørsmål?

Alle spørsmål om gavefondssøknader sendes til gavefond@sandnes-sparebank.no