Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har en bevisst samfunnsrolle slik at vi kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi bryr oss om hverandre, våre kunder, våre leverandører og våre samarbeidspartnere. Med et varmt hjerte og et kaldt hode får vi en bærekraftig verdiskaping. Vi tar samfunnsansvar på alvor.

Slik jobber vi

Vi er forpliktet til bærekraft, og det handler om å bygge en trygg fremtid for samfunnet, miljøet og kundene våre.

Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygget, utvikling og livskraftige lokalsamfunn.

Ved å drive banken godt og effektivt skapes midler som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning.

Vi ønsker å bidra til at våre lokalsamfunn er gode steder å vokse opp, bo og leve. Banken har tradisjonelt vært spesielt opptatt av inkludering og å støtte aktiviteter rettet mot barn og ungdom.